TRAVERTIN

14.11.2022

TRAVERTIN je usazená hornina vznikající ve sladkovodním prostředí řek a pramenů. Jeho složení odpovídá vápenci. Nejčastěji bychom ho nalezli v krasových oblastech tvořených dolomitem či vápencem.

Barva i kresba jsou ovlivňovány lokalitou těžby a klimatickými podmínkami daného místa.

V minulosti byl požíván jako stavební kámen. Například římské Koloseum je celé postaveno z tohoto nádherného kamene. Travertin byl zbožňován i v období italského baroka. Sloupová kolonáda na vatikánském náměstí svatého Petra je toho nejznámějším důkazem. A v celém Římě dnes snad ani nenajdete ulici, kde by nebyl k vidění.